ISO 21000:2018

Chứng nhận Hệ thống quản lý tổ chức giáo dục ISO 21001:2018

Chứng nhận Hệ thống quản lý tổ chức giáo dục ISO 21001:2018

Chứng nhận Hệ thống quản lý tổ chức giáo dục ISO 21001:2018

Tiêu Chuẩn Chứng Nhận ISO 21001:2018 Hệ thống quản lý giáo dục Giới thiệu ISO 21001: Hệ thống quản lý … Đọc thêm » “Chứng nhận Hệ thống quản lý tổ chức giáo dục ISO 21001:2018”

Tiêu Chuẩn Chứng Nhận ISO 21001:2018 Hệ thống quản lý giáo dục Giới thiệu ISO 21001: Hệ thống quản lý tổ chức giáo dục – Yêu cầu có hướng dẫn sử dụng ISO 21001 là gì? ISO 21001 sẽ cung cấp một công cụ quản lý chung cho các tổ chức cung cấp các sản phẩm và dịch vụ giáo dục có khả năng đáp ứng người học...
Đọc Thêm

Xem thêm

Triển khai đào tạo ISO 21000 tại Học viện Khoa học xã hội Việt Nam

Triển khai đào tạo ISO 21000 tại Học viện Khoa học xã hội Việt Nam

Vừa qua, các chuyên gia của TNV Cert đã tiến hành đào tạo và giới thiệu các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 21000:2018 cho Lãnh đạo các đơn vị của Học Viện Khoa học Xã hội Việt Nam . Qua việc đào tạo, Lãnh đạo và cán bộ, giảng viên của Học viên nắm được các yêu cầu của tiêu chuẩn và chuẩn bị đáp ứng các...
Đọc Thêm

Xem thêm

Đào tạo ISO 21000 tại ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông- ĐH Thái Nguyên

Đào tạo ISO 21000 tại ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông- ĐH Thái Nguyên

 Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu kiểm định chương trình giáo dục và Bộ Giáo duc  và Đào tạo, vừa qua Ban giám hiệu và các lãnh đạo các đơn vị của ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông- ĐH Thái Nguyên đã tham gia tập huấn tiêu chuẩn ISO 21000:2018 do các chuyên gia của TNV Cert thực hiện. ...
Đọc Thêm

Xem thêm