GLOBAL G.A.P

CHỨNG NHẬN GLOBAL GAP – QUY TRÌNH TRIỂN KHAI

CHỨNG NHẬN GLOBAL GAP – QUY TRÌNH TRIỂN KHAI

CHỨNG NHẬN GLOBAL GAP – QUY TRÌNH TRIỂN KHAI

Tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu (GLOBAL GAP) 1. GLOBAL GAP là gì? – GLOBAL GAP (Global … Đọc thêm » “CHỨNG NHẬN GLOBAL GAP – QUY TRÌNH TRIỂN KHAI”

Tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu (GLOBAL GAP) 1. GLOBAL GAP là gì? – GLOBAL GAP (Global Good Agricultural Practices – Thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu) là tiêu chuẩn về thực hành nông nghiệp tốt trong quá trình sản xuất, thu hoạch và xử lý sau thu hoạch. – Tiêu chuẩn GlobalGap là tiêu chuẩn tập trung vào...
Đọc Thêm

Xem thêm

CHỨNG NHẬN GLOBAL G.A.P LÀ GÌ?

CHỨNG NHẬN GLOBAL G.A.P LÀ GÌ?

CHỨNG NHẬN GLOBAL G.A.P LÀ GÌ?

Chứng nhận GLOBAL G.A.P là một bộ tiêu chuẩn về nông trại được công nhận quốc tế dành cho việc Thực … Đọc thêm » “CHỨNG NHẬN GLOBAL G.A.P LÀ GÌ?”

Chứng nhận GLOBAL G.A.P là một bộ tiêu chuẩn về nông trại được công nhận quốc tế dành cho việc Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (G.A.P). GLOBALG.A.P. bắt nguồn vào năm 1997 từ EUREPGAP. Các nhà bán lẻ của Anh đã kết hợp các tiêu chuẩn và thủ tục riêng của họ và phát triển một hệ thống chứng nhận độc...
Đọc Thêm

Xem thêm

GLOBAL G.A.P- Thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu

GLOBAL G.A.P- Thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu

GLOBAL G.A.P- Thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu

GIỚI THIỆU TIÊU CHUẨN GLOBAL G.A.P Bộ tiêu chuẩn GlobalGAP được xây dựng bởi một hiệp hội bình đẳng của … Đọc thêm » “GLOBAL G.A.P- Thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu”

GIỚI THIỆU TIÊU CHUẨN GLOBAL G.A.P Bộ tiêu chuẩn GlobalGAP được xây dựng bởi một hiệp hội bình đẳng của các nhà sản xuất, các nhà bán lẻ, các tổ chức dịch vụ, các nhà cung cấp sản phẩm nông nghiệp, các tổ chức chứng nhận, các công ty tư vấn, các nhà sản xuất phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, các trường...
Đọc Thêm

Xem thêm