Đào tạo ISO 21000 tại ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông- ĐH Thái Nguyên

 Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu kiểm định chương trình giáo dục và Bộ Giáo duc  và Đào tạo, vừa qua Ban giám hiệu và các lãnh đạo các đơn vị của ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông- ĐH Thái Nguyên đã tham gia tập huấn tiêu chuẩn ISO 21000:2018 do các chuyên gia của TNV Cert thực hiện.  Tại buổi làm việc PGS.TS Phùng Trung Nghĩa – Hiệu trưởng nhà trường đánh giá việc áp dụng ISO 21000:2018 là hết sức hữu ích cho các tổ chức giáo dục , cung cấp các công cụ quản lý để Nhà trường có thể đáp ứng yêu cầu của người học cũng như tạo  uy tín của tổ chức uy tín của Tổ chức giáo dục trong việc cung cấp giáo dục có chất lượng toàn diện và công bằng
Hình ảnh chụp giữa PGS. TS Phùng Trung Nghĩa- Hiệu trưởng nhà trường, Lãnh đạo các khoa, phòng và các chuyên gia của TNV Cert

Tin Liên Quan