Giới thiệu

                

TNV “Transparent- Neutral- Veritas”

“Minh bạch- Độc lập – Công bằng”

TNV là một tổ chức chứng nhận cung cấp chứng nhận tại nhiều quốc gia trên Thế giới như Anh, Ấn Độ, Mỹ, Thuỵ Điển, Malaysia, Indonesia, Philippines, Taiwan, Singapore, Qatar, Kuwait, Oman, Ai Cập, Nam Phi, Nigeria, Nepan, Turkey, Iran, Bangladesh… Trên Thế giới, TNV cung cấp dịch vụ chứng nhận với sự công nhận của các Tổ chức UAF và IAS của Hoa Kỳ và cũng là thành viên của diễn đàn công nhận chất lượng quốc tế IAF 

Tại Việt Nam, Theo nghị định 107/NĐ-CP của Chính phủ Việt nam; TNV Việt Nam là tổ chức chứng nhận độc lập và đã thực hiện đăng ký và được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam cấp “Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận” (Số đăng ký 43/CN-TĐC) và được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ theo tiêu chuẩn TCVN 11041 với mã số CN 81-23 BNN.

Kế thừa kinh nghiệm quản lý quốc tế, TNV Việt Nam cam kết luôn là người bạn đồng hành cùng các cơ quan được cấp chứng nhận, cải tiến không ngừng các hệ thống quản trị, mang lại những giá trị gia tăng trong các hoạt động của khách hàng.

SỨ MỆNH

Đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế bền vững vì lợi ích Quốc gia từ việc khơi dậy nội lực sẵn có, nêu cao tinh thần cải tiến và không ngừng nâng cao chất lượng của các Tổ chức, doanh nghiệp.

TẦM NHÌN 

Trở thành biểu tượng niềm tin hàng đầu khu vực trong việc cung cấp các dịch vụ chứng nhận, kiểm nghiệm, giám định, đào tạo và mang đến các giải pháp cải tiến cho hệ thống của các Tổ chức trong và ngoài nước.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

“KHÁCH HÀNG”: Lấy khách hàng làm trung tâm; coi trọng chất lượng của từng sản phẩm và dịch vụ cung cấp

“CHỮ TÍN”: Coi trọng chữ tín và lấy chữ tín làm thế mạnh cạnh tranh

“TẬP THỂ”: Tập thể đoàn kết, ứng xử nhân văn, môi trường chuyên nghiệp

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI

TNVCert  nỗ lực hành động để đảm bảo các dịch vụ

  • Khách quan, vô tư và không xung đột lợi ích.
  • Tuân thủ yêu cầu công nhận của quốc tế hoặc tiêu chí công nhận phù hợp khác.
  • Không phân biệt đối xử với tất cả các khách hàng

Tất cả cán bộ của TNVCert  sẽ:

  • Trách nhiệm và cởi mở
  • Duy trì bảo mật thông tin cho khách hàng.
  • Hành động một cách vô tư và khách quan, phù hợp với chính sách và thủ tục của công ty.
  • Nỗ lực phát triển năng lực

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

1.  TNVViệt Nam cam kết cung cấp dịch vụ chứng nhận minh bạch, độc lập và khách quan

2.  Hệ thống quản lý của TNVViệt Nam được thiết lập, duy trì và cải tiến liên tục theo yêu cầu của Hội đồng Công nhận và đáp ứng tất cả yêu cầu luật định và quy định trong toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ

3. TNVViệt Nam sẽ đảm bảo rằng tất cả  “xung đột lợi ích” phát sinh từ tất cả các hoạt động được xác định và giải quyết kịp thời, hiệu quả.

4. TNVViệt Nam sẽ tạo ra và duy trì một môi trường mà mỗi nhân viên đóng góp hết mình cho sự phát triển và sẽ phấn đấu  cải tiến liên tục đáp ứng sự hài lòng của khách hàng.