Thuốc bảo vệ thực vật

chứng nhận hợp quy thuốc bảo vệ thực vật

chứng nhận hợp quy thuốc bảo vệ thực vật

chứng nhận hợp quy thuốc bảo vệ thực vật

Bộ Nông nghiệp Phát triển nông Thôn ban hành Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ban hành ngày 08/06/2019, Hiệu lực ngày … Đọc thêm » “chứng nhận hợp quy thuốc bảo vệ thực vật”

Bộ Nông nghiệp Phát triển nông Thôn ban hành Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ban hành ngày 08/06/2019, Hiệu lực ngày ngày 01 tháng 8 năm 2015 quy định “Về quản lý Thuốc bảo vệ thực vật” gồm các hoạt động đăng ký, khảo nghiệm, sản xuất, buốn bán, kiểm tra chất lượng, chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy, bảo quản...
Đọc Thêm

Xem thêm