CE Marking

Các bước chuẩn bị trước khi đánh giá chứng nhận hợp chuẩn CE

Các bước chuẩn bị trước khi đánh giá chứng nhận hợp chuẩn CE

Các bước chuẩn bị trước khi đánh giá chứng nhận hợp chuẩn CE

Các bước chuẩn bị trước khi đánh giá chứng nhận hợp chuẩn CE Chuẩn bị hồ sơ đăng ký chứng … Đọc thêm » “Các bước chuẩn bị trước khi đánh giá chứng nhận hợp chuẩn CE”

Các bước chuẩn bị trước khi đánh giá chứng nhận hợp chuẩn CE Chuẩn bị hồ sơ đăng ký chứng nhận sản phẩm bao gồm: Giấy yêu cầu chứng nhận: CE Application Form Sơ đồ tổ chức của Doanh nghiệp Các tài liệu mô tả đặc tính kỹ thuật của sản phẩm Kế hoạch sản xuất và kiểm soát chất lượng. Kế hoạch kiểm...
Đọc Thêm

Xem thêm

 Ý nghĩa của chứng nhận CE Marking

 Ý nghĩa của chứng nhận CE Marking

 Ý nghĩa của chứng nhận CE Marking

CE là gì (European Conformity) là Chứng nhận CEMarking được xem như hộ chiếu kỹ thuật thương mại, giấy thông hành của … Đọc thêm » ” Ý nghĩa của chứng nhận CE Marking”

CE là gì (European Conformity) là Chứng nhận CEMarking được xem như hộ chiếu kỹ thuật thương mại, giấy thông hành của sản phẩm trên thị trường EU và Hiệp hội Thương mại Tự do EFTA cũng như tất cả các quốc gia khác trên thế giới. Chứng nhận CE sẽ giúp sản phẩm được lưu thông tự do trên thi trường EU – Sản...
Đọc Thêm

Xem thêm

Chứng nhận CE Marking

Chứng nhận CE Marking

Chứng nhận CE Marking

CE được viết tắt từ cụm từ “Conformité Européenne” có tên gọi đầy đủ và chính thức là CE Marking. Chứng … Đọc thêm » “Chứng nhận CE Marking”

CE được viết tắt từ cụm từ “Conformité Européenne” có tên gọi đầy đủ và chính thức là CE Marking. Chứng nhận CE Marking cho biết sản  phẩm tuân theo pháp luật của Liên minh Châu Âu (EU) và cho phép sản phẩm đươc lưu thông tự do trong thị trường Châu Âu.Thông qua việc gắn dấu CE lên sản phẩm, nhà sản xuất tuyên...
Đọc Thêm

Xem thêm