Đào tạo chuyên gia đánh giá trưởng

Dịch vụ đào tạo

Dịch vụ đào tạo

Dịch vụ đào tạo

A. Đào tạo và cấp chứng chỉ chuyên gia đánh giá trưởng (Lead Auditor- có dấu công nhận quốc tế bởi Examplar … Đọc thêm » “Dịch vụ đào tạo”

A. Đào tạo và cấp chứng chỉ chuyên gia đánh giá trưởng (Lead Auditor- có dấu công nhận quốc tế bởi Examplar Global) – ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 22000:2005 – ISO 27000:2013 – OHSAS 18001:2007 – ISO 50001:2011 ….. B. Dịch vụ đào tạo về tiêu chuẩn: – Nhận thức về hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001). –...
Đọc Thêm

Xem thêm