Thức ăn chăn nuôi

Quy trình công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi MỚI NHẤT

Quy trình công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi MỚI NHẤT

Quy trình công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi MỚI NHẤT

Trước đây, quy trình và hồ sơ công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi được quy định trong Thông … Đọc thêm » “Quy trình công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi MỚI NHẤT”

Trước đây, quy trình và hồ sơ công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi được quy định trong Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tuy nhiên hiện nay, công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi sẽ thực hiện theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ, quy định về công bố hợp...
Đọc Thêm

Xem thêm