ISO 27000:2013

DUONG LUXURY đạt chứng nhận ISO 27001 Quốc tế

DUONG LUXURY đạt chứng nhận ISO 27001 Quốc tế

DUONG LUXURY đạt chứng nhận ISO 27001 Quốc tế

DUONG LUXURY, địa điểm hàng đầu tại Hà Nội và HCM về thế giới thời trang siêu cấp Like Auth, … Đọc thêm » “DUONG LUXURY đạt chứng nhận ISO 27001 Quốc tế”

DUONG LUXURY, địa điểm hàng đầu tại Hà Nội và HCM về thế giới thời trang siêu cấp Like Auth, là cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam có đội ngũ chuyên gia chuyên tập trung vào ReactJs & React Native. Chúng tôi luôn nhắm đến phát triển chiều sâu và mục tiêu thị trường quốc tế. Để mở rộng thị trường quốc tế và...
Đọc Thêm

Xem thêm

ISO 27001- Hệ thống quản lý an toàn thông tin

ISO 27001- Hệ thống quản lý an toàn thông tin

ISO 27001- Hệ thống quản lý an toàn thông tin

Triển khai an ninh thông tin là thiết lập một hệ thống quản lý an ninh thông tin (ISMS) nhằm … Đọc thêm » “ISO 27001- Hệ thống quản lý an toàn thông tin”

Triển khai an ninh thông tin là thiết lập một hệ thống quản lý an ninh thông tin (ISMS) nhằm đảm bảo 3 thuộc tính : Tính tin cậy (Confidentiality), tính toàn vẹn (Integrity) và tính sẵn sàng (Availability). I. ISO 27001 là gì? Mục đích của ISO 27001 là cung cấp cơ sở chung cho việc phát triển các chuẩn an ninh tổ chức và thực tiễn...
Đọc Thêm

Xem thêm

Chỉ 4% DN phần mềm đạt tiêu chuẩn ISO về an toàn thông tin

Chỉ 4% DN phần mềm đạt tiêu chuẩn ISO về an toàn thông tin

Chỉ 4% DN phần mềm đạt tiêu chuẩn ISO về an toàn thông tin

Cả nước có hơn 1000 doanh nghiệp phần mềm nhưng mới chỉ có khoảng hơn 40 doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn … Đọc thêm » “Chỉ 4% DN phần mềm đạt tiêu chuẩn ISO về an toàn thông tin”

Cả nước có hơn 1000 doanh nghiệp phần mềm nhưng mới chỉ có khoảng hơn 40 doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 27001  về hệ thống quản lý an toàn thông tin. Đếm trên đầu ngón tay! “Điểm mặt anh tài” thì gần 20 năm qua, cộng đồng doanh nghiệp phần mềm Việt Nam vẫn chỉ có một vài “tên tuổi” lớn đã được...
Đọc Thêm

Xem thêm