ISO 22000:2018

BỐN YẾU TỐ CHÍNH KHI ÁP DỤNG ISO 22000

BỐN YẾU TỐ CHÍNH KHI ÁP DỤNG ISO 22000

BỐN YẾU TỐ CHÍNH KHI ÁP DỤNG ISO 22000

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000 do tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ban hành nhằm xây dựng hệ … Đọc thêm » “BỐN YẾU TỐ CHÍNH KHI ÁP DỤNG ISO 22000”

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000 do tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ban hành nhằm xây dựng hệ thống kiểm soát vệ sinh an toàn trong quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm có phạm vi áp dụng mang tính quốc tế, phù hợp với xu thế hội nhập toàn cầu. Tiêu chuẩn ISO 22000:2005 đưa ra bốn yếu tố chính đối với một hệ...
Đọc Thêm

Xem thêm

Áp dụng GLOBAL G.A.P và ISO 22000 ngành nông nghiệp sẽ vươn xa

Áp dụng GLOBAL G.A.P và ISO 22000 ngành nông nghiệp sẽ vươn xa

Áp dụng GLOBAL G.A.P và ISO 22000 ngành nông nghiệp sẽ vươn xa

Giá trị xuất khẩu nông sản của Việt Nam liên tục tăng qua các năm, đến nay chiếm gần 1/4 … Đọc thêm » “Áp dụng GLOBAL G.A.P và ISO 22000 ngành nông nghiệp sẽ vươn xa”

Giá trị xuất khẩu nông sản của Việt Nam liên tục tăng qua các năm, đến nay chiếm gần 1/4 GDP. Thế nhưng, theo đánh giá của các chuyên gia, nông sản xuất khẩu của chúng ta đang đứng trước thách thức lớn: xuất nông sản thô, hàm lượng ứng dụng khoa học và công nghệ thấp… Giá trị xuất khẩu nông sản của Việt...
Đọc Thêm

Xem thêm

ISO 22000- Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

ISO 22000- Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

ISO 22000- Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

Trong bối cảnh nhu cầu và áp lực từ phía người tiêu dùng ngày càng tăng lên, các đơn vị … Đọc thêm » “ISO 22000- Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm”

Trong bối cảnh nhu cầu và áp lực từ phía người tiêu dùng ngày càng tăng lên, các đơn vị bán lẻ yêu cầu các nhà cung cấp phải chứng minh được khả năng tuân thủ tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.  Hiện nay có rất nhiều tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong số đó, tiêu chuẩn ISO 22000 là tiêu chuẩn được...
Đọc Thêm

Xem thêm