Chứng nhận Phân bón

Tổng quan về chứng nhận hợp quy phân bón vô cơ (08/04/2016)

Tổng quan về chứng nhận hợp quy phân bón vô cơ (08/04/2016)

Tổng quan về chứng nhận hợp quy phân bón vô cơ (08/04/2016)

Phân bón vô cơ đang là vật tư thiết yếu phục vụ ngành trồng trọt, để giảm thiểu sự nhập … Đọc thêm » “Tổng quan về chứng nhận hợp quy phân bón vô cơ (08/04/2016)”

Phân bón vô cơ đang là vật tư thiết yếu phục vụ ngành trồng trọt, để giảm thiểu sự nhập nhèm giữa phân bón chất lượng và kém chất lượng, theo các yêu cầu bắt buộc quy định tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP; Thông tư số 41/2014/TT-BNNPTNT về quản lý phân bón và Thông tư số 29/2014/TT-BCT quy định cụ thể và hướng...
Đọc Thêm

Xem thêm