ISO 13485:2016

Tiêu chuẩn ISO 13485:2016 – Các nội dung cơ bản

Tiêu chuẩn ISO 13485:2016 – Các nội dung cơ bản

Tiêu chuẩn ISO 13485:2016 – Các nội dung cơ bản

 TIÊU CHUẨN ISO 13485 LÀ GÌ   ISO là viết tắt tên của tổ chức Quốc tế về tiêu chuẩn hóa (International Organization … Đọc thêm » “Tiêu chuẩn ISO 13485:2016 – Các nội dung cơ bản”

 TIÊU CHUẨN ISO 13485 LÀ GÌ   ISO là viết tắt tên của tổ chức Quốc tế về tiêu chuẩn hóa (International Organization For Standaraization). Tiêu chuẩn được ban hành năm 2003 ( gọi tắt là phiên bản năm 2003). ISO 13485 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý an toàn cho sản phẩm y tế nằm trong bộ tiêu chuẩn do tổ chức ISO ban...
Đọc Thêm

Xem thêm

Tổng quan về tiêu chuẩn ISO 13485

Tổng quan về tiêu chuẩn ISO 13485

Tổng quan về tiêu chuẩn ISO 13485

ISO 13485 là gì?  ISO là viết tắt tên của tổ chức Quốc tế về tiêu chuẩn hóa (International Organization For … Đọc thêm » “Tổng quan về tiêu chuẩn ISO 13485”

ISO 13485 là gì?  ISO là viết tắt tên của tổ chức Quốc tế về tiêu chuẩn hóa (International Organization For Standaraization). ISO 13485:2003 (hay BS EN ISO 13485:2003) Là Tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý an toàn cho Sản phẩm y tế nằm trong bộ tiêu chuẩn ISO 13485:2003 (phiên bản năm 2003) do tổ chức ISO ban hành. ISO 13485:2012 (hay BS...
Đọc Thêm

Xem thêm

ISO 13485- Hệ thống quản lý chất lượng ngành y tế

ISO 13485- Hệ thống quản lý chất lượng ngành y tế

ISO 13485- Hệ thống quản lý chất lượng ngành y tế

ISO 13485 LÀ GÌ ? Thiết bị, dụng cụ y tế có vai trò đặc biệt quan trọng trong công … Đọc thêm » “ISO 13485- Hệ thống quản lý chất lượng ngành y tế”

ISO 13485 LÀ GÌ ? Thiết bị, dụng cụ y tế có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác khám, chữa bệnh và có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sức khỏe của con người. Sản phẩm trong lĩnh vực này không chỉ phải đáp ứng các tiêu chuẩn của nhà sản xuất và còn phải tuân thủ các yêu cầu chế định và luật...
Đọc Thêm

Xem thêm