Triển khai đào tạo ISO 21000 tại Học viện Khoa học xã hội Việt Nam

Vừa qua, các chuyên gia của TNV Cert đã tiến hành đào tạo và giới thiệu các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 21000:2018 cho Lãnh đạo các đơn vị của Học Viện Khoa học Xã hội Việt Nam . Qua việc đào tạo, Lãnh đạo và cán bộ, giảng viên của Học viên nắm được các yêu cầu của tiêu chuẩn và chuẩn bị đáp ứng các yêu cầu chứng nhận tiêu chuẩn

Hình ảnh: Chuyên gia TNV cert đào tạo và giới thiệu Tiêu chuẩn ISO 21000 cho Lãnh đạo các đơn vị của Học viện Khoa học xã hội Việt Nam

Tin Liên Quan