Chứng nhận sản phẩm

Đánh giá giám sát tại Công ty TNHH JY Hà Nam

Đánh giá giám sát tại Công ty TNHH JY Hà Nam

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT Vừa qua, Đoàn chuyên gia đánh giá của Công ty TNHH Chứng nhận TNV … Đọc thêm » “Đánh giá giám sát tại Công ty TNHH JY Hà Nam”

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT Vừa qua, Đoàn chuyên gia đánh giá của Công ty TNHH Chứng nhận TNV Việt Nam đã tiến hành đánh giá giám sát ISO 9001:2015; ISO 14001: 2015 lần thứ nhất đối với Công ty TNHH JY Hà Nam có trụ sở tại xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Công ty TNHH JY Hà Nam là Công ty chuyên sản xuất mặt hàng...
Đọc Thêm

Xem thêm

Đánh giá chứng nhận Hữu cơ tại Công ty xuất nhập khẩu Mai Linh

Đánh giá chứng nhận Hữu cơ tại Công ty xuất nhập khẩu Mai Linh

Đánh giá chứng nhận Hữu cơ tại Công ty xuất nhập khẩu Mai Linh

Đánh giá chứng nhận nông nghiệp hữu cơ Vừa qua, Đoàn chuyên gia Đánh giá của Công ty chứng nhận … Đọc thêm » “Đánh giá chứng nhận Hữu cơ tại Công ty xuất nhập khẩu Mai Linh”

Đánh giá chứng nhận nông nghiệp hữu cơ Vừa qua, Đoàn chuyên gia Đánh giá của Công ty chứng nhận TNV Việt Nam đã tiến hành đánh giá sản phẩm nông nghiệp hữu cơ cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Mai Linh, có địa chỉ tại 326-332 đường Bưởi, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội và địa chỉ...
Đọc Thêm

Xem thêm

Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

 Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm (còn được gọi là Giấy phép vệ sinh an toàn thực … Đọc thêm » “Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm”

 Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm (còn được gọi là Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm hoặc Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm) là giấy phép bắt buộc đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm, dịch vụ ăn uống, nước uống… Ngoài ra, đây cũng là điều...
Đọc Thêm

Xem thêm