ISO 50001:2011

Những thay đổi chính trong ISO 50001: 2018 và ISO 5001: 2011

Những thay đổi chính trong ISO 50001: 2018 và ISO 5001: 2011

Những thay đổi chính trong ISO 50001: 2018 và ISO 5001: 2011

 ISO 50001:2018 áp dụng Cấu trúc cấp cao (HLS- High Level Structure), phổ biến cho tất cả các tiêu chuẩn … Đọc thêm » “Những thay đổi chính trong ISO 50001: 2018 và ISO 5001: 2011”

 ISO 50001:2018 áp dụng Cấu trúc cấp cao (HLS- High Level Structure), phổ biến cho tất cả các tiêu chuẩn ISO. Hầu hết, các thay đổi trong ISO 50001:2018 so với ISO 50001:2011 là do HLS ban hành, đặc biệt đối với quản lý năng lượng. ISO 50001:2018 là tiêu chuẩn quốc tế. Vì nó tuân theo cấu trúc cấp cao, giống như các tiêu chuẩn...
Đọc Thêm

Xem thêm

ISO 50001- Hệ thống quản lý năng lượng

ISO 50001- Hệ thống quản lý năng lượng

ISO 50001- Hệ thống quản lý năng lượng

Trong những năm gần đây năng lượng đang trở thành vấn đề được quan tâm trên toàn thế giới. Bên … Đọc thêm » “ISO 50001- Hệ thống quản lý năng lượng”

Trong những năm gần đây năng lượng đang trở thành vấn đề được quan tâm trên toàn thế giới. Bên cạnh các loại năng lượng sạch đang được phát triển và phổ biến, quản lý sử dụng năng lượng hiệu quả đang là một trong những xu thế của tất cả các ngành nghề. Tổ chức phát triển công nghiệp của liên hợp...
Đọc Thêm

Xem thêm

Áp dụng Hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001 vì lợi ích doanh nghiệp

Áp dụng Hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001 vì lợi ích doanh nghiệp

Áp dụng Hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001 vì lợi ích doanh nghiệp

Hiện nay, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một trong những thách thức lớn đối … Đọc thêm » “Áp dụng Hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001 vì lợi ích doanh nghiệp”

Hiện nay, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một trong những thách thức lớn đối với các doanh nghiệp. Thiết lập, áp dụng và duy trì Hệ thống Quản lý Năng lượng theo Tiêu chuẩn ISO 50001:2011 được coi là giải pháp hữu hiệu cho vấn đề quản lý năng lượng tại doanh nghiệp. Thông qua việc đưa ra...
Đọc Thêm

Xem thêm