Đánh giá chứng nhận Hữu cơ tại Công ty xuất nhập khẩu Mai Linh

Đánh giá chứng nhận nông nghiệp hữu cơ

Vừa qua, Đoàn chuyên gia Đánh giá của Công ty chứng nhận TNV Việt Nam đã tiến hành đánh giá sản phẩm nông nghiệp hữu cơ cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Mai Linh, có địa chỉ tại 326-332 đường Bưởi, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội và địa chỉ canh tác hữu cơ tại Bản Áng, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Trước đó, Công ty TNV Việt Nam và Công ty Mai Linh đã xây dựng chương trình chứng nhận hữu cơ theo bộ tiêu chuẩn TCVN 11041. Đây là bộ tiêu chuẩn Nông nghiệp hữu cơ đầu tiên của Việt Nam được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2017. Bộ tiêu chuẩn bao gồm các tiêu chuẩn áp dụng cho nông nghiệp hữu cơ theo từng lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi.

Công ty Mai Linh hiện đang canh tác 2,4 ha rau ăn lá, ăn quả và rau lấy củ, với sản lượng dự kiến 42,31 tấn/năm.

Chứng nhận hữu cơ trong nông nghiệp nhấn mạnh đến việc quản lý các hoạt động canh tác, giảm thiểu việc dùng vật tư, nguyên liệu từ bên ngoài và có tính đến các điều kiện từng vùng, từng địa phương.

Nông nghiệp hữu cơ được thực hiện phụ thuộc vào khả năng từng vùng về các phương pháp trồng trọt, sinh học, cơ học, hạn chế việc dùng các vật liệu tổng hợp để đáp ứng bất cứ chức năng riêng biệt nào trong hệ thống.

Hệ thống sản xuất hữu cơ được thiết kế sao cho tăng cường đa dạng sinh học trong toàn hệ thống; nâng cao hoạt tính sinh học của đất; duy trì được lâu dài độ phì của đất; tái chế các chất thải có nguồn gốc từ thực vật và dộng vật nhằm trả lại các chất dinh dưỡng cho đất, do đó giảm thiểu việc sử dụng các tài nguyên không thể phục hồi được.

Dựa vào các tài nguyên có thể phục hồi được trong các hệ thống chứng nhận hữu cơ trong nông nghiệp được tổ chức tại địa phương, nông nghiệp hữu cơ khuyến khích sử dụng hợp lý đất đai, nước và không khí cũng như giảm thiểu ô nhiễm do các hoạt động nông nghiệp;

Tin Liên Quan