Chứng nhận hệ thống ( ISO )

Dịch vụ chứng nhận

By : 238 Views30/12/2019
Dịch vụ chứng nhận

Dịch vụ chứng nhận

    Theo năng lực được tổ chức AB-CAB, UAF và IAS Công nhận, TNVcert thực hiện các hoạt động chứng … Đọc thêm » “Dịch vụ chứng nhận”

    Theo năng lực được tổ chức AB-CAB, UAF và IAS Công nhận, TNVcert thực hiện các hoạt động chứng nhận các tiêu chuẩn: –  Hệ thống quản lý chất lượng ( ISO 9001:2015) –  Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ( ISO 22000:2018; HACCP). –  Hệ thống quản lý môi trường (ISO 14001:2015) . –  Hệ thống quản lý an toàn...
Đọc Thêm

Xem thêm