Triển khai đánh giá chứng nhận hữu cơ tại Công ty Mai Linh – Mộc Châu

Công ty Mai Linh- Mộc Châu (Sơn La) là đơn vị chuyên sản xuất các loại rau củ quả tại Mộc Châu- Sơn La với diện tích trên 10ha. Trải qua quá trình đánh giá  với các yêu cầu của tiêu chuẩn hữu cơ. Công ty Mai Linh đã đáp ứng các yêu cầu, được Tổ chức chứng nhận TNV Cert cấp chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn TCVN 11041-2:2017 cho hoạt động trồng trọt rau củ quả hữu cơ

Hình ảnh: Hoạt động đánh giá trồng trọt hữu cơ thực tế tại Farm Mai Linh

Tin Liên Quan