Chứng nhận ISO 22000:2018 phiên bản mới nhất

Cấp chứng nhận ISO 22000 phiên bản mới nhất cho doanh nghiệp

Đối với những tổ chức doanh nghiệp hoạt động trong ngành thực phẩm. Việc sở hữu Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000. Sẽ không chỉ đảm bảo cho doanh nghiệp đó đã nhận biết và thực hiện quy trình quản lý. Theo những yêu cầu pháp lý quy định của pháp luật. Mà đó còn là nền tảng quan trọng, để phát triển những quy trình nâng cao an toàn vệ sinh thực phẩm. Vì vậy, tìm hiểu về tiêu chuẩn ISO 22000 chính là một nội dung cực kỳ quan trọng. Với những tổ chức, doanh nghiệp khi muốn sở hữu Chứng nhận ISO 22000.

Tiêu chuẩn ISO 22000:2018
Tiêu chuẩn ISO 22000:2018

Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm – Chứng nhận iso 22000 là gì?

Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (gọi tắt là ISO). Đã công bố phiên bản cuối cùng mới nhất của tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Hiện nay đó chính là ISO 22000: 2018. Tiêu chuẩn này đánh dấu sự khởi đầu thuận lợi của giai đoạn chuyển tiếp 3 năm. Đối với những tổ chức, doanh nghiệp được chứng nhận.

Tiêu chuẩn quốc tế về quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000 là tiêu chuẩn do tổ chức ISO ban hành nhằm xây dựng một hệ thống kiểm soát an toàn vệ sinh trong quá trình sản xuất và chế biến thực phẩm áp dụng trên toàn thế giới, đồng thời phù hợp hơn với xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu.

Tiêu chuẩn ISO 22000:2018 được phát hành là phiên bản mới nhất đã được sửa đổi kỹ lưỡng từ phiên bản tiêu chuẩn đầu tiên được phát hành năm 2005. Tiêu chuẩn này đã được cập nhật mới với cấu trúc cấp cao của ISO và đã được sửa đổi để đáp ứng mọi thách thức về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm hiện nay. Những tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp chứng nhận cũ sẽ phải thực hiện chuyển sang phiên bản 2018 của tiêu chuẩn này trước ngày 19 tháng 6 năm 2021. Kể từ ngày 19/6/2021, phiên bản ISO 22000:2005 sẽ không còn giá trị.

Trên đây là một số vấn đề cơ bản của ISO 22000, vậy tiêu chuẩn này sẽ có thể áp dụng được với đối tượng nào? Đó chính là:

  • Tiêu chuẩn ISO 22000 nhằm vào tất cả những tổ chức, doanh nghiệp trong ngành thực phẩm và thức ăn chăn nuôi, thuộc toàn bộ lĩnh vực và quy mô.
  • Tiêu chuẩn ISO 22000:2018 phiên bản mới nhất là tiêu biểu cho việc hệ thống quản lý an toàn thực phẩm được cải tiến một cách liên tục.

Tin Liên Quan