Dịch vụ đào tạo

A. Đào tạo và cấp chứng chỉ chuyên gia đánh giá trưởng (Lead Auditor- có dấu công nhận quốc tế bởi Examplar Global)

– ISO 9001:2015

– ISO 14001:2015

– ISO 22000:2005

– ISO 27000:2013

– OHSAS 18001:2007

– ISO 50001:2011

…..

B. Dịch vụ đào tạo về tiêu chuẩn:

– Nhận thức về hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001).

– Nhận thức về an toàn vệ sinh thực phẩm (HACCP, ISO 22000, BRC…)

– Nhận thức về hệ thống quản lý môi trường (ISO 14000)

– Nhận thực về hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp (OHSAS 18000)

– Nhận thức về quản lý an ninh năng lực ISO 51000

– Nhận thức về sản xuất nông nghiệp tốt GLOBAL G.A.P

–Hệ thống quản lý chất lượng cho lĩnh vực thiết bị / dụng cụ y tế (ISO 13485:2016)

 

Mọi nhu cầu xin liên hệ:
Phòng Đào tạo- Văn phòng Tổ chức chứng nhận TNV- UK tại  Việt Nam
Địa chỉ : Tòa nhà CT3A, KĐT Văn Quán, Hà Đông, TP. Hà Nội
Văn phòng phía nam : Tầng 3, Tòa nhà ACM, 96 Cao Thắng, Phường 4. Quận 3, TP. Hồ Chí Minh ( hotline: 0934 968285)
Điện thoại: (024)2268 5533
Website: www.chungnhaniso.org / www.tnvcert.vn
Email: info.tnvcert@gmail.com

Tin Liên Quan