Đào tạo nhận thức các quy chuẩn

Dịch vụ đào tạo

By : 122 Views30/12/2019
Dịch vụ đào tạo

Dịch vụ đào tạo

A. Đào tạo và cấp chứng chỉ chuyên gia đánh giá trưởng (Lead Auditor- có dấu công nhận quốc tế bởi Examplar … Đọc thêm » “Dịch vụ đào tạo”

A. Đào tạo và cấp chứng chỉ chuyên gia đánh giá trưởng (Lead Auditor- có dấu công nhận quốc tế bởi Examplar Global) – ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 22000:2005 – ISO 27000:2013 – OHSAS 18001:2007 – ISO 50001:2011 ….. B. Dịch vụ đào tạo về tiêu chuẩn: – Nhận thức về hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001). –...
Đọc Thêm

Xem thêm