Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 – Những nội dung quan trọng

Contents

 1.   BỘ TIÊU CHUẨN ISO 14000  
  • ISO là gì ?
  • Lịch sử hình thành ISO 14000
 2.   TIÊU CHUẨN ISO 14001  
  • Các phiên bản ISO 14001
  • ISO 14001:2015 – Phiên bản mới nhất
 3.  NỘI DUNG TIÊU CHUẨN ISO 14001:2015  
  • Các điều khoản của ISO 14001:2015
  • ISO 14001:2015 tuân theo Chu trình PDCA
  • Các điểm mới của ISO 14001:2015
 4.  LÝ DO DOANH NGHIỆP PHẢI CÓ CHỨNG NHẬN ISO 14001  
  • 1. Pháp luật và những sự ép buộc khác đối với doanh nghiệp
  • 2. Tạo uy tín & lợi thế trước các đối thủ trong các hoạt động đấu thầu và kinh doanh.
  • 3. Thương hiệu của Doanh nghiệp
  • 4. Yêu cầu bắt buộc tại các thị trường có yêu cầu khắt khe về môi trường.
  • 5. Giảm thiểu chi phí và rủi ro tài chính
  • 6. Tương thích với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác
 5.  CÁC BƯỚC THỰC HIỆN ISO 14001:2015 CHO  DOANH NGHIỆP 
  • Đào tạo nhận thức về ISO 14001:2015
  • Xác định bối cảnh bên trong và bên ngoài của Tổ chức; nhu cầu của khách hàng và các bên quan tâm về vấn đề môi trường.
  • Xác định các rủi ro/mối nguy có ảnh hưởng đến môi trường
  • Lập Chính sách môi trường và Mục tiêu môi trường;
  • Xác định các Khía cạnh môi trường có ý nghĩa; Các thông số/tiêu chí/Chỉ tiêu môi trường
  • Xây dựng các Quy trình và hướng dẫn, biểu mẫu giám sát môi trường
  • Áp dụng vận hành vào thực tế theo các Quy trình; Hướng dẫn và biểu mẫu đã thiết lập
  • Đánh giá nội bộ tại Doanh nghiệp.
  • Lãnh đạo tiến hành họp để xem xét tổng thể việc vận hành hệ thống quản lý môi trường (xem xét của lãnh đạo)
  • Đăng ký chứng nhận tới Tổ chức chứng nhận có năng lực

Mọi thông tin xin liên hệ:
CÔNG TY TNHH CHỨNG NHẬN TNV VIỆT NAM
Địa chỉ : Tòa nhà CT3A, KĐT Văn Quán, Hà Đông, TP. Hà Nội
Văn phòng phía nam : Tầng 3, Tòa nhà ACM, 96 Cao Thắng, Phường 4. Quận 3, TP. Hồ Chí Minh ( hotline: 0934 968285)
Điện thoại: (024)2268 5533
Website: www.chungnhaniso.org / www.tnvcert.vn
Email: info.tnvcert@gmail.com

Tin Liên Quan