Phụ gia xi măng, bê tông

Chứng nhận hợp quy Phụ gia xi măng và Bê tông

Chứng nhận hợp quy Phụ gia xi măng và Bê tông

Chứng nhận hợp quy Phụ gia xi măng và Bê tông

1. Thế nào là phụ gia xi măng và bê tông ? Phụ gia cho xi măng và bê tông … Đọc thêm » “Chứng nhận hợp quy Phụ gia xi măng và Bê tông”

1. Thế nào là phụ gia xi măng và bê tông ? Phụ gia cho xi măng và bê tông là vật liệu vô cơ thiên nhiên hoặc nhân tạo ở dạng bột mịn hoặc nghiền mịn, được đưa vào trong quá trình nghiền xi măng hoặc trộn bê tông nhằm mục đích cải thiện tính chất của xi măng, thành phần cấp phối hạt và cấu trúc của đá...
Đọc Thêm

Xem thêm