OHSAS 18001 / ISO 45001

THÔNG TIN VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỔI OHSAS 18001 SANG ISO 45001

THÔNG TIN VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỔI OHSAS 18001 SANG ISO 45001

THÔNG TIN VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỔI OHSAS 18001 SANG ISO 45001

Thời gian là yếu tố quan trọng nhất để thực hiện quá trình chuyển đổi OHSAS 18001 sang ISO 45001. … Đọc thêm » “THÔNG TIN VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỔI OHSAS 18001 SANG ISO 45001”

Thời gian là yếu tố quan trọng nhất để thực hiện quá trình chuyển đổi OHSAS 18001 sang ISO 45001.  Để chuyển đổi thành công, một công ty cần bắt đầu đúng lúc. Doanh nghiệp tránh chờ đến gần thời hạn, tối thiểu là 6 tháng trước thời hạn. Vì càng ít thời gian càng tăng cơ hội không được chứng nhận đúng hạn. Việc...
Đọc Thêm

Xem thêm

OHSAS 18001 / ISO 45001- Hệ thống quản lý sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp

OHSAS 18001 / ISO 45001- Hệ thống quản lý sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp

OHSAS 18000 / ISO 45001 là gì? * OHSAS 18000 / ISO 45001 là một tiêu chuẩn quốc tế về an toàn sức khỏe nghề nghiệp được xây dựng từ sự kết hợp của các tổ chức tiêu chuẩn quốc gia, các tổ chức chứng nhận, các tổ chức tư vấn và các chuyên gia trong ngành. * Mục đích đích của hệ thống là đề kiểm soát các rủi...
Đọc Thêm

Xem thêm

ISO 45001:2016- Tiêu chuẩn mới về hệ thống quản lý sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp

ISO 45001:2016- Tiêu chuẩn mới về hệ thống quản lý sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp

ISO 45001- một tiêu chuẩn chưa công bố về quản lý sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp, thiết lập để thay thế Tiêu chuẩn hiện hành là OHSAS 18001:2007 Ủy ban ISO / PC 283 có trách nhiệm phát triển theo tiêu chuẩn ISO 45001. Dự án được phê duyệt lần đầu vào ngày 25 tháng 10 năm 2013 sau cuộc họp khai mạc của Ủy ban tổ chức...
Đọc Thêm

Xem thêm