ISO 9001:2015

Tư vấn chứng nhận iso 9001 cho lĩnh vực giáo dục, trường học, cao đẳng, đại học

Tư vấn chứng nhận iso 9001 cho lĩnh vực giáo dục, trường học, cao đẳng, đại học

 Chứng chỉ ISO 9001, chứng nhận ISO 9001 hiện nay không còn quá xa lạ cho nên hôm nay chúng ta sẽ bỏ qua phần giới thiệu ISO 9001 là gì và sẽ đi vào tìm hiểu về  chứng nhận iso 9001 cho lĩnh vực giáo dục, trường học, cao đẳng, đại học. Female college student in a classroom holding a notebook Xây dựng ISO 9001 cho lĩnh...
Đọc Thêm

Xem thêm

TNV Việt Nam đánh giá chứng nhận ISO9001:2015 tại Tổng công ty Điện Lực Hà Nội

TNV Việt Nam đánh giá chứng nhận ISO9001:2015 tại Tổng công ty Điện Lực Hà Nội

 Hôm nay 28/02/2020 tại trụ sở làm việc của Tổng công ty Điện Lực Hà Nội, tổ chức chứng nhận TNV Certification Vietnam mở cuộc họp đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 738/QĐ-BCT ngày 05/2/2010 của Bộ Công Thương,...
Đọc Thêm

Xem thêm

TNV Việt Nam đánh giá & cấp chứng nhận ISO9001:2015 tại BV Thống Nhất

TNV Việt Nam đánh giá & cấp chứng nhận ISO9001:2015 tại BV Thống Nhất

TNV Việt Nam đánh giá & cấp chứng nhận ISO9001:2015 tại BV Thống Nhất

TNV Certification Vietnam chúc mừng  Khoa Thận nhân tạo – Bệnh Viện Thống nhất Hồ Chí Minh đã được đánh … Đọc thêm » “TNV Việt Nam đánh giá & cấp chứng nhận ISO9001:2015 tại BV Thống Nhất”

TNV Certification Vietnam chúc mừng  Khoa Thận nhân tạo – Bệnh Viện Thống nhất Hồ Chí Minh đã được đánh giá và cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015.   Thông qua hoạt động đánh giá phù hợp chuẩn mực quốc tế của các chuyên gia chứng nhận TNV Vietnam và các chuyên...
Đọc Thêm

Xem thêm

ISO 9001- Hệ thống quản lý chất lượng

ISO 9001- Hệ thống quản lý chất lượng

ISO 9001- Hệ thống quản lý chất lượng

Mục đích đăng ký chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001 là sự cam kết của Tổ … Đọc thêm » “ISO 9001- Hệ thống quản lý chất lượng”

Mục đích đăng ký chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001 là sự cam kết của Tổ chức với khách hàng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ , ISO 9001 cũng là chiến lược của tổ chức trong việc chuyên nghiệp hoá hoạt động, nâng cao năng suất và hiệu quả của hệ thống quản lý Và Đăng ký chứng nhận...
Đọc Thêm

Xem thêm

Giá trị mới của tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Giá trị mới của tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Giá trị mới của tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Phiên bản mới năm 2015 của ISO 9001 nhằm mục tiêu đáp ứng những thay đổi lớn trong công nghệ, … Đọc thêm » “Giá trị mới của tiêu chuẩn ISO 9001:2015”

Phiên bản mới năm 2015 của ISO 9001 nhằm mục tiêu đáp ứng những thay đổi lớn trong công nghệ, đa dạng kinh doanh và thương mại toàn cầu, ISO 9001:2015 hứa hẹn sẽ là tiêu chuẩn hiệu quả nhất, thân thiện với người dùng và với các hệ thống quản lý chất lượng có liên quan. ISO 9001 vừa được cập nhật! Trong lĩnh...
Đọc Thêm

Xem thêm