ISO 45001:2018 thay thế tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007

Ngày 13/03/2018 ISO chính thức tiêu chuẩn ISO 45001:2018 đã có hiệu lực và thay thế tiêu chuẩn OHSAS 18001:2017

Download tiêu chuẩn ISO 45001:2018 tại đây

Tin Liên Quan