ISO 27000:2013

Giới thiệu bộ tiêu chuẩn ISO 27000

Giới thiệu bộ tiêu chuẩn ISO 27000

Giới thiệu bộ tiêu chuẩn ISO 27000

ISO 27000 là bộ sản phẩm an toàn đồng nhất do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) phối hợp … Đọc thêm » “Giới thiệu bộ tiêu chuẩn ISO 27000”

ISO 27000 là bộ sản phẩm an toàn đồng nhất do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) phối hợp với Ủy ban Kỹ thuật điện quốc tế (IEC) xây dựng nhằm giúp các tổ chức có được một công cụ cần thiết áp dụng các quy phạm an toàn thông tin tốt nhất vào hoạt động kinh doanh hàng ngày. Cho dù bạn là một công ty lớn...
Đọc Thêm

Xem thêm

ISO 27001- Hệ thống quản lý an toàn thông tin

ISO 27001- Hệ thống quản lý an toàn thông tin

ISO 27001- Hệ thống quản lý an toàn thông tin

Triển khai an ninh thông tin là thiết lập một hệ thống quản lý an ninh thông tin (ISMS) nhằm … Đọc thêm » “ISO 27001- Hệ thống quản lý an toàn thông tin”

Triển khai an ninh thông tin là thiết lập một hệ thống quản lý an ninh thông tin (ISMS) nhằm đảm bảo 3 thuộc tính : Tính tin cậy (Confidentiality), tính toàn vẹn (Integrity) và tính sẵn sàng (Availability). I. ISO 27001 là gì? Mục đích của ISO 27001 là cung cấp cơ sở chung cho việc phát triển các chuẩn an ninh tổ chức và thực tiễn...
Đọc Thêm

Xem thêm

Chỉ 4% DN phần mềm đạt tiêu chuẩn ISO về an toàn thông tin

Chỉ 4% DN phần mềm đạt tiêu chuẩn ISO về an toàn thông tin

Chỉ 4% DN phần mềm đạt tiêu chuẩn ISO về an toàn thông tin

Cả nước có hơn 1000 doanh nghiệp phần mềm nhưng mới chỉ có khoảng hơn 40 doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn … Đọc thêm » “Chỉ 4% DN phần mềm đạt tiêu chuẩn ISO về an toàn thông tin”

Cả nước có hơn 1000 doanh nghiệp phần mềm nhưng mới chỉ có khoảng hơn 40 doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 27001  về hệ thống quản lý an toàn thông tin. Đếm trên đầu ngón tay! “Điểm mặt anh tài” thì gần 20 năm qua, cộng đồng doanh nghiệp phần mềm Việt Nam vẫn chỉ có một vài “tên tuổi” lớn đã được...
Đọc Thêm

Xem thêm