ISO 20000:2011

So sánh chuẩn quản lý dịch vụ công nghệ thông tin ITIL và ISO/IEC 20000

So sánh chuẩn quản lý dịch vụ công nghệ thông tin ITIL và ISO/IEC 20000

Chuẩn ISO 20000 có thể dễ dàng được triển khai với sự giúp đỡ của ITIL. ITIL sử dụng các quy trình khác nhau để cung cấp dịch vụ có chất lượng cho khách hàng và thực hiện tuân thủ chuẩn ISO/IEC 20000. Quản lý dịch vụ CNTT (ITSM – IT Service Management) là tập hợp các phương pháp CNTT hướng con người và các tiến...
Đọc Thêm

Xem thêm

GIỚI THIỆU ISO 20000 – TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

GIỚI THIỆU ISO 20000 – TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ISO/IEC 20000 là tiêu chuẩn mới về quản lý dịch vụ công nghệ thông tin được tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế (ISO) cùng với Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế (IEC) ban hành ngày 15/12/2005. Tiêu chuẩn này thay thế cho tiêu chuẩn cũ BS 15000 của Viện tiêu chuẩn Anh.        Phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO/IEC 20000-1:2011...
Đọc Thêm

Xem thêm

ISO 20000- Hệ thống quản lý dịch vụ công nghệ thông tin

ISO 20000- Hệ thống quản lý dịch vụ công nghệ thông tin

ISO 20000- Hệ thống quản lý dịch vụ công nghệ thông tin

   ISO/IEC 20000 (trước đây là BS15000) là tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên đặc biệt dành riêng cho hệ … Đọc thêm » “ISO 20000- Hệ thống quản lý dịch vụ công nghệ thông tin”

   ISO/IEC 20000 (trước đây là BS15000) là tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên đặc biệt dành riêng cho hệ thống quản lý dịch vụ công nghệ thông tin. Nó giúp xác định và quản lý các quá trình then chốt liên quan đến hoạt động chuyển giao dịch vụ công nghệ thông tin hiệu quả để đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh...
Đọc Thêm

Xem thêm