GMP Plus (+)

Chứng nhận theo tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt (GMP+)

Chứng nhận theo tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt (GMP+)

Chứng nhận theo tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt (GMP+)

Thực hành sản xuất tốt trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi Đa số các doanh nghiệp trong … Đọc thêm » “Chứng nhận theo tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt (GMP+)”

Thực hành sản xuất tốt trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi Đa số các doanh nghiệp trong ngành thức ăn chăn nuôi đều biết đến hệ thống thực hành sản xuất tốt, viết tắt là GMP+, một hệ thống đã được phát triển từ đầu thập niên 1990. Hệ thống GMP+ giám sát và kiểm soát toàn bộ chuỗi thức...
Đọc Thêm

Xem thêm

Thực hành sản xuất tốt trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi GMP+

Thực hành sản xuất tốt trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi GMP+

Thực hành sản xuất tốt trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi GMP+

GMP +  là gì? GMP là viết tắt của thực hành sản xuất tốt. Năm 1992 các chương trình chứng nhận GMP … Đọc thêm » “Thực hành sản xuất tốt trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi GMP+”

GMP +  là gì? GMP là viết tắt của thực hành sản xuất tốt. Năm 1992 các chương trình chứng nhận GMP + nguồn cấp dữ liệu hiện nay bắt đầu ra với điều này. Sau đó, nó phát triển thành một chương trình chính thức xác nhận bằng cách tích hợp các yêu cầu quản lý chất lượng ISO, HACCP và các yếu tố khác. Các +...
Đọc Thêm

Xem thêm