Giới thiệu

                           

TNVCert là một tổ chức chứng nhận đa quốc gia với mạng lưới văn phòng tại nhiều quốc gia trên Thế giới như Anh, Ấn Độ, Mỹ, Thuỵ Điển, Malaysia, Indonesia, Philippines, Taiwan, Singapore, Qatar, Kuwait, Oman, Ai Cập, Nam Phi, Nigeria, Nepan, Turkey, Iran, Bangladesh… Trên Thế giới, TNVCert   cung cấp dịch vụ chứng nhận với sự công nhận của Tổ chức là thành viên của diễn đàn công nhận quốc tế IAF 

Tại Việt Nam, Theo nghị định 107/NĐ-CP của Chính phủ Việt nam; TNV Việt Nam đã thực hiện đăng ký và được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam cấp “Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận” (Số đăng ký 43/CN-TĐC)

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI

TNVCert  nỗ lực hành động để đảm bảo các dịch vụ

  • Khách quan, vô tư và không xung đột lợi ích.
  • Tuân thủ yêu cầu công nhận của quốc tế hoặc tiêu chí công nhận phù hợp khác.
  • Không phân biệt đối xử với tất cả các khách hàng

Tất cả cán bộ của TNVCert  sẽ:

  • Trách nhiệm và cởi mở
  • Duy trì bảo mật thông tin cho khách hàng.
  • Hành động một cách vô tư và khách quan, phù hợp với chính sách và thủ tục của công ty.
  • Nỗ lực phát triển năng lực

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

1.  TNVcert cam kết cung cấp dịch vụ chứng nhận minh bạch, độc lập và khách quan

2.  Hệ thống quản lý của TNVcert được thiết lập, duy trì và cải tiến liên tục theo yêu cầu của Hội đồng Công nhận và đáp ứng tất cả yêu cầu luật định và quy định trong toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ

3. TNVcert sẽ đảm bảo rằng tất cả  “xung đột lợi ích” phát sinh từ tất cả các hoạt động được xác định và giải quyết kịp thời, hiệu quả.

4. TNVcert sẽ tạo ra và duy trì một môi trường mà mỗi nhân viên đóng góp hết mình cho sự phát triển và sẽ phấn đấu  cải tiến liên tục đáp ứng sự hài lòng của khách hàng.

Chính sách này sẽ liên tục được xem xét  để đảm bảo rằng nó luôn phù hợp và thích hợp.