Điện, điện tử

Chứng nhận hợp quy thiết bị điện, điện tử gia dụng

Chứng nhận hợp quy thiết bị điện, điện tử gia dụng

Chứng nhận hợp quy thiết bị điện, điện tử gia dụng

1. VÌ SAO CẦN PHẢI CHỨNG NHẬN HỢP QUY THIẾT BỊ ĐIỆN, ĐIỆN TƯ GIA DỤNG? Theo quy định của … Đọc thêm » “Chứng nhận hợp quy thiết bị điện, điện tử gia dụng”

1. VÌ SAO CẦN PHẢI CHỨNG NHẬN HỢP QUY THIẾT BỊ ĐIỆN, ĐIỆN TƯ GIA DỤNG? Theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ thì các nhà sản xuất, nhập khẩu các thiết bị điện, điện tử gia dụng thuộc danh mục bắt buộc phải Chứng nhận hợp quy và Công bố hợp quy phải tiến hành các thủ tục cần thiết để Chứng...
Đọc Thêm

Xem thêm